Základní školu Neštěmickou najdeme v Ústí nad Labem, v části Krásné Březno. Více než polovina žáků pochází ze sociálně ekonomicky slabších rodin, žijících ve vyloučené lokalitě. Před osmi lety se dostala na pozici ředitelky paní Marie Čápová a udělala ze školy zářný příklad dobré praxe. 

O tom, že je ZŠ Neštěmická první základní školou v ČR, která se pokouší zapojit humanoidního robota do běžné výuky, jsme se mohli dočíst již v předchozím článku. Nabízí toho i mnohem více.

Jednou z perliček, kterou u nich můžeme vidět je robotický inkubátor. Žáci prostřednictvím programování pronikají do světa robotiky a automatizace. Součástí je také virtuální realita využívaná k výuce, která vytváří iluzi skutečného prostředí nebo činnosti. Některé rodiny nemají dostatek financí na každoroční dovolenou, ale virtuální realita v tomto ohledu boří rozdíly. Žákům poskytne stejné množství informací, které mohou získat ze skutečného prostředí. V jeden den navštívit Eiffelovu věž, podívat se za tučňáky na Antarktidu a projít se po pláži na Bali není na zdejší škole nic neobvyklého.

Aneb čím potěšit žáky i učitelé? Automatem na školní pomůcky. ZŠ Neštěmická vyřešila problémy s chybějícími pomůckami šikovným způsobem. Do haly školy byl instalován automat, o který se starají sami žáci. Velkým přínosem je rozvoj vědomostí a základy podnikání, které získávají. Vytvářejí objednávky, pracují s financemi, vybírají potřebné pomůcky a samozřejmě v případě nutnosti nakupují.

To rozhodně! V ZŠ Neštěmické razí heslo, že každá věc má mít druhou šanci. Po celé budově jsou rozmístěny originálně zrecyklované předměty. Kromě praktického využití jsou i estetickou složkou. Za zmínku určitě stojí pneumatiky, sloužící jako květináče. Někteří jistě budou pamatovat i válce, na kterých byly pověšeny jízdní řády. Kdo by si rád zavzpomínal, může navštívit základní školu Něštěmickou, kde tyto válce využili na zavěšení fotek tříd. Nechybí zde ani koše na tříděný odpad, které do školy zapadají doslova jako puzzle.

Jak jinak bychom ještě mohli popsat Základní školu Něštěmickou? Nejspíš jako školu tvořenou dětmi. O tom, že paní ředitelka drží školu pevně v rukách není pochyb, nicméně dává prostor žákům, aby zapojili fantazii a pomohli vytvořit příjemné místo k výuce. Na chodbách jsou nástěnky nejrůznějších tvarů, vyrobeny na hodinách dílen. Zručnost žákům dozajista nechybí. Umí pracovat se dřevem, znají nářadí a sami hledají možnosti využití nabytých dovedností. Jedním z příkladů je dřevem obložený stůl pana učitele, s čímž přišli také žáci.

Kromě manuální práce se také specializují na programování robotů a na 3D tisk. Žáci ovládají kódovací jazyk, kterým si píší vzkazy. K tomu jim slouží tzv. Tabula Rasa – jedná se o vyhrazenou zeď na školní chodbě, kam mají povoleno psát, kreslit a malovat. Rozmanitost můžeme najít i na hodinách hudební výchovy, kde nechybí bicí, ani elektrické kytary. 

I nejmenší si přijdou na své. Každá třída na prvním stupni je vybavena malým pískovištěm a tématicky vymalována. Žáci druhých stupňů si své kmenové třídy vymalovávají sami o letních prázdninách. Ruku k dílu přiložili i místní sprejeři, například Oleg Zářecký, kteří se podíleli na vylepšení školních chodeb. 

Tohle je jen pár zajímavostí, které na Základní škole Neštěmické najdeme, a jak funguje příklad dobré praxe na střední škole se dozvíte v dalším článku.