Co se snažíme
změnit?

Chceme od základů změnit český vzdělávací systém! Chceme změnit fungování vzdělávacích zařízení od jejich procesů až po jejich připravenost na výuku ve standardech 21. století. Chceme změnit hodnotové ukotvení českého školství a obsahovou náplň výuky se zaměřením na práci s informacemi. Velký důraz klademe také na kvalitní výuku digitální, mediální a finanční gramotnosti a také na praktické využití získaných poznatků.

Proč to změnit?

Český vzdělávací systém již dávno neodráží potřeby současnosti a nutnost jeho změny, si dnes uvědomujeme téměř všichni. Dobře fungující vzdělávací systém je základním stavebním kamenem každé zdravé společnosti a pokud chceme být schopni jako společnost čelit výzvám 21. století, musí s tím korespondovat i naše školství.

Jak na změnu?

Zjišťováním a následným naplňováním vzdělávacích potřeb všech účastníků vzdělávacího systému (studenti, učitelé, rodiče, zřizovatelé, veřejná správa, firmy a další) tak, aby odpovídal realitě 21. století.

Implementací efektivních digitálních technologií a nástrojů do vzdělávacího systému. Zefektivněním procesů ve vzdělávacích zařízeních a u jejich zřizovatelů. Plošnou integrací nových předmětů do výuky. Vytvořením odborných skupin na řešení dílčích problémů českého školství. Kooperací se soukromým sektorem a technologickými firmami.

České školství stagnuje! Iniciativa Educator hledá cesty k jeho změně a adaptaci na

Vzdělávání je základním lidským právem a zároveň přípravou na život a realitu. Zatímco se však realita mění dynamicky každým dnem, český vzdělávací systém zůstal stát na místě a nereflektuje potřeby společnosti 21. století. To přicházíme změnit.

Educator je nezávislá iniciativa (právní formou spolek), jejímž cílem je prostřednictvím své činnosti adaptovat český vzdělávací systém, instituce v něm působící a studentský život na realitu a možnosti 21. století. K tomu by měla pomoci integrace několika klíčových prvků do vzdělávacího systému. Základním prvkem je implementace výuky digitálních kompetencí do běžného vyučování. S tím úzce souvisí integrace moderních a efektivních digitálních nástrojů do výuky.

Dalším důležitým prvkem je zlepšení práce s informacemi a osvěta v oblasti kritického myšlení. Zásadní význam vidíme také v efektivním řízení procesů jednotlivých vzdělávacích institucí a organizací (HR, administrativa, interní komunikace).  

I zde toho chceme docílit pomocí moderních digitálních nástrojů, jejichž používáním budou vzdělávací instituce a organizace efektivněji vykonávat svou činnost a tím postupně celý český vzdělávací systém posouvat na vyšší úroveň, což je hlavním cílem iniciativy Educator.

Adaptace škol, vzdělávacích institucí
a organizací na realitu a možnosti 21. století

 • Změna hodnotového ukotvení českého vzdělávacího systému.
 • Integrace moderních a efektivních nástrojů do vzdělávacích procesů.
 • Integrace moderních a efektivních nástrojů do procesů vzdělávacích institucí a organizací.
 • Integrace výuky digitálních kompetencí do vzdělávacích procesů.
 • Implementace nových předmětů do standardní výuky 
 • Vytvoření celonárodní platformy pro sdílení know-how v oblasti vzdělávání.
 • Vytvoření odborných pracovních skupin na řešení dílčích problémů českého školství.
 • Změna systému vzdělávání současných i budoucích pedagogů.

Český vzdělávací systém plně adaptovaný na 21. století.

Absolventi připravení na další profesní a osobnostní růst.

Český vzdělávací systém jako vzor pro zahraničí.

 • Rovný a inkluzivní přístup ke vzdělávání.
 • Vzdělávání na základě vědecky podložených dat.
 • Rozvíjení talentovaných jedinců.
 • Rozvíjení projektových a prezentačních schopností studentů.
 • Škola je komunita a běžná součást života.
 • Studenti a jejich rodiče jsou partneři škol.