Jsme

a chceme změnit český vzdělávací systém!

Dovolte nám se představit. Jsme iniciativa Educator, která před sebe postavila jeden z nejtěžších možných úkolů - změnit od základů český vzdělávací systém a adaptovat ho na možnosti a realitu 21. století. To se netýká pouze obsahu běžného učiva, ale také kompetencí pedagogů, technologické připravenosti škol a dalších nepostradatelných součástí celku s názvem české školství.

Jak změnit český vzdělávací systém?

Iniciativa Educator se začala formovat v březnu roku 2020 během první vlny koronavirové pandemie, která ukázala  v “plné kráse” některé nedostatky českého vzdělávacího systému. Ten se po nařízení přísných bezpečnostních opatření musel přepnout téměř okamžitě do online formátu, což je dodnes pro mnohé vzdělávací instituce velkým problémem. V rámci distanční výuky se totiž plošně projevují markantní rozdíly v její kvalitě a formě.

Tato situace přiměla zakládající členy, kteří se již dlouhodobě pohybují ve vzdělávacím sektoru, založit iniciativu Educator a zaměřit se systematicky všechny palčivé otázky českého školství. Naším cílem je adaptovat český vzdělávací systém na možnosti a realitu 21. století za pomoci moderních a efektivních technologických nástrojů. Toho chceme docílit zjištěním a následným naplněním potřeb všech účastníků vzdělávacího systému od studentů a jejich rodiče, až po učitele, ředitele a samotné zřizovatele škol. Toho všeho chceme docílit v kooperaci se soukromým sektorem, především s technologickými a vzdělávacími společnostmi.

A jaké problémy v českém školství trápí Vás? Podělte se s námi o svou zkušenost a pojďme společně za změnou k lepšímu!