Významem poslání Educatora je zefektivnění rekonstrukce vzdělávání v Česku. V souladu s tím je jednou z našich hlavních průběžných aktivit mapování vzdělávacího prostředí, poznávání dalších inovativních iniciativ a projektů i konkrétních škol a jejich vzájemné propojování. 

Konkrétně pak pomáháme a podporujeme vzdělávání tam, kde dokážeme dodat největší hodnotu – a kde je to aktuálně nejsmysluplnější. Ústředním motivem je ale udržovat nadhled a nezahltit se operativou dlouhodobým řešením úzkoprofilově zaměřených témat. 

Potřeby, možnosti i technologie se vyvíjí extrémně rychle a my děláme vše pro udržení celistvého a co nejobjektivnějšího pohledu pro možnost pružně a efektivně na tyto změny reagovat. Naší základní činností je tedy průběžně se učit o vzdělávání v Česku, o inovacích a udržování Educatora akceschopným.

Kde pomáháme
zrovna teď?

Samozřejmě neležíme celé dny ponoření v analýze a teoretizování, nechceme se na ten obrovský potenciál budoucnosti Česka jenom dívat.

Spolupracujeme s pilotními školami a iniciativami na jednotlivých projektech. Například uvádění technologií do ZŠ Neštěmická, spolupráce s FIT ČVUT na vzdělávacím hackatonu Unihack nebo s největší mezinárodní studentskou organizací AIESEC na studentské konferenci YouthSpeak Forum o udržitelném rozvoji.

Spolu s hubem umělé inteligence PAIoneers v Paralelní Polis a ve spolupráci s VR Education vytváříme VR arénu pro možnost testovat možnosti efektivního využití technologií ve vzdělávání. Aréna bude sloužit jako laboratoř i jako showroom virtuální reality ve vzdělávání pro učitele, ředitele i zřizovatele.

Informace i zkušenosti jak z Educatora, tak i z minulých spoluprací a mnohaletých zkušeností by byla škoda držet za zavřenými dveřmi. Proto komunikujeme s odborníky, propojujeme lidi a myšlenky skrze organizování kulatých stolů i veřejných debat například na Clubhouse.

Nástupem informačních technologií vznikla významná generační propast mezi očekáváním rodičů a současnými i budoucími potřebami jejich dětí. Záměrem je snížit třecí plochy a skrze vzájemné pochopení a podporu v domácím prostředí dopomoct zefektivnit jakékoliv další snahy o inovace ve vzdělávání.

Chtěli byste Educator propojit s Vaší organizací, osobně pomoct inovaci vzdělávání v Česku, nebo vnímáte,
že bychom mohl pomoct Educator Vám? Výborně, iniciativu vítáme! Dejte kdykoliv vědět a pojďme domluvit
úvodní telefonát nebo třeba schůzku.

organizačně jsme vypomohli s Unihack, hackatonem pořádaným FIT ČVUT zaměřeným na vzdělávání. Měli jsme obsazení jak mezi mentory, tak i účastníky. 

S výstupy i vzniklými projekty ve spolupráci s ČVUT nadále pracujeme.